Система якості та гарантійні зобов'язання

1.1 Політика та цілі у сфері якості
1.2 Настанова щодо якості
1.3 Аудит системи якості
1.4 Сертифікати на систему якості
1.5 Нагороди з якості
1.6 Гарантійні зобов?язання
1.7 Система Кайдзен

Хто не рухається вперед, залишається позаду! Цей девіз надихнув на початку 2005 року керівництво підприємства на впровадження системи менеджменту якості згідно ISO 9001: 2000 (ДСТУ ISO 9001-2001) . Результатом плідної роботи колективу заводу стало отримання у грудні 2005 року двох сертифікатів на систему управління якістю: від національного органу з сертифікації УкрСЕПРО та міжнародного TNO Certification B.V. (QS Cert - на данний час)

У 2010 році завод пройшов ресертифікацію та отримав сертифікати системи менеджменту якості згідно ISO 9001: 2008 (ДСТУ ISO 9001:2009). Цю процедуру повторили у листопаді 2017р. згідно ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001: 2015).

У 2017 році підприємство розробило, а у березні 2018 року сертифікувало систему екологічного менеджменту у відповідності до ISO 14001:2015 і отримало міжнародний сертифікат.

Ці сертифікати дають підтвердження того, що ми створюємо, забезпечуємо та покращуємо якість продукції за допомогою взаємопов’язаних процесів, які постійно аналізуються та удосконалюються.

Система менеджменту якості підприємства гарантує, що:

 • дотримано порядок постановки продукції на виробництво, отримані сертифікати відповідності на продукцію згідно міжнародних правил ЕЄК ООН;
 • наявна конструкторська та технологічна документація;
 • здійснюється і документується вхідний контроль матеріалів та комплектувальних виробів, контроль у процесі виробництва та контроль готової продукції;
 • постійно проводиться поліпшення виробничих процесів та продукції;
 • якість продукції забезпечена не разовими заходами, а постійно діючою системою якості;
 • зменшена кількість помилок та скарг споживачів.
 • 1.1 Політика та цілі у сфері якості

  Головним завданням у сфері якості є формулювання єдиних цілей і напрямів діяльності підприємства, створення умов для повного залучення усього персоналу в процеси досягнення підприємством його стратегічних та повсякденних задач, реалізації особистих якостей кожного співробітника. Життєдіяльність підприємства цілком - залежить від споживачів продукції, що визначає необхідність визначення, обліку і наступного задоволення не лише сьогоднішніх запитів споживачів, але і їх майбутніх запитів. Нашою метою є:

 • постійне аналізування та вдосконалення системи менеджменту якості;
 • реконструкція виробничої інфраструктури підприємства з метою гарантування забезпечення стабільної якості продукції відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів;
 • впровадження прогресивного технологічного обладнання з метою зменшення трудомісткості та вдосконалення технологічних процесів;
 • впровадження прогресивної організації виробництва в системі Кайдзен;
 • випуск автобусів та вантажівок, характеристики яких від повідають вимогам Правил ЄЕК ООН;
 • постійне удосконалення та розвиток структури підприємства;
 • відбір, навчання та постійне покращення роботи персоналу.
 • 1.2 Настанова щодо якості

  Настанова щодо якості встановлює вимоги до системи менеджменту якості ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", що забезпечує виробництво автобусів та вантажних автомобілів (продукції) і гарантійне їх обслуговування, відповідно до вимог замовника, законодавчих і регламентованих вимог, а також задоволення споживача шляхом результативного застосування СМЯ, включаючи процеси безперервного удосконалювання СМЯ.

  Настанова з якості є основою для розроблення інших документів системи менеджменту якості: процедур, положень, робочих інструкцій тощо.

  Настанова з якості є інтелектуальною власністю підприємства.

  Вимоги Настанови щодо якості поширюються на діяльність усіх підрозділів підприємства, задіяних у СМЯ.

  1.3 Аудит системи якості

  Для оцінювання сильних та слабких місць системи управління якістю потрібно забезпечити встановлення результативного та ефективного процесу внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит для керівництва підприємства являється інструментом незалежного оцінювання будь-якого процесу чи діяльності.

  На ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" встановлено єдиний порядок проведення аудиту функціонування системи управління якістю – планування, проведення аудиту, оформлення протоколів невідповідностей, аналізування та коригувальні дії.

  Внутрішній аудит проводить група внутрішнього аудиту. Особовий склад групи внутрішнього аудиту затверджується наказом голови правління.

  1.4 Сертифікати на системи якості

  1.5 Нагороди з якості

  Підприємство брало участь у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товару, роботи, послуги) - “100 кращих товарів України” у 2006-2007 роках та в Конкурсі якості продукції "Черкаська якість" у 2017 році. Підприємство стало переможцем.

  1.6 Гарантійні зобов'язання

  Гарантійний строк експлуатації становить 24 місяці або 100000 км пробігу, в залежності від того, що наступить раніше та при умові дотримання покупцем правил зберігання, експлуатації та обслуговування, наведених в настанові щодо експлуатування.

  Гарантійний строк обчислюється від дати його отримання покупцем (дати акту приймання-передачі).

  Порядок подання рекламацій, адреси гарантійних станцій та адреси пунктів, які здійснюють заміну (висилання) складових частин, що передчасно вийшли з ладу в умовах експлуатації з вини підприємства-виробника, вказуються у формулярі автобуса.

  При здійсненні гарантійного ремонту автобуса застосовується Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 29.12.2004 р. №721 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 р. за №72/10352.

  1.7 Система Кайдзен

  На підприємстві запроваджена система Кайдзен. Кайдзен - це постійне прагнення до досконалості всього, що ми робимо, втілене в конкретні форми, методи, технології й звернене до людей. Наші працівники постійно виявляють причини виникнення виробничих втрат:

 • перевиробництва;
 • втрати машинного часу;
 • втрати при транспортуванні;
 • втрати при оброблянні;
 • втрати, пов’язані з наявними запасами;
 • втрати, пов’язані із зайвими переміщеннями;
 • втрати через браковані деталі. Після впровадження системи 3S, ми маємо за мету 5S , а саме
  1S - Сортування
  2S - Систематизація
  3S – Утримання в чистоті
  4S - Стандартизація
  5S - Удосконалення