12.04.2024

 • Бюлетень для кумулятивного голосування (обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» дата проведення Загальних зборів 17.04.2024, (документ з КЕП) (дата оприлюднення 12.04.2024 9:20)

 • 04.04.2024

 • Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» дата проведення Загальних зборів 17.04.2024, (документ з КЕП) (дата оприлюднення 04.04.2024 9:10)

 • 13.03.2024

 • ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства вих. №510/100 від 13.03.2024
 • Кваліфікаційна електронна печатка
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства вих. №510/100 від 13.03.2024 (Reports)
 • Кваліфікаційна електронна печатка

 • 13.03.2024

 • Повідомлення про проведення дистанційних зборів акціонерів вих. №509/100 від 13.03.2024
 • Кваліфікаційна електронна печатка

 • 13.03.2024

 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ
 • Кваліфікаційна електронна печатка

 • 13.03.2024

 • Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера), для його участі у загальних зборах
 • Кваліфікаційна електронна печатка